Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Jouw Borrelbox (met KvK-nummer: 254968429), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact op te nemen via service@jouwborrelbox.nl of 06 38873995.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen verschillende soorten borrelboxen.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed en zullen deze niet aan derden verstrekken.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven of bij het Kaaslokaal, Deventerstraat 4 Apeldoorn.

Artikel 5 – Retour

U kunt onze versproducten niet retourneren, omdat deze beperkt houdbaar zijn. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het gebruik van onze borrelboxen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Ook wij kunnen weleens de plank mis slaan.
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar service@jouwborrelbox.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen twee dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging van uw klacht. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar top